Säkerhet när man köper begagnade fordon

Så fungerar TachoSpion

 

Tekniken

Alla motorer producerar vibrationer på ultraljudsnivå under gång. På samma sätt som varje persons röst och fingeravtryck är unika har också motorer sina egna individuella ljudsignaturer. Man kan säga att varje motor har sin egen unika "röst" och denna förändras under motorns livstid beroende på slitage och friktion. Genom att analysera dessa ultraljudsvibrationer får man en bra bild av motorns aktuella skicka, vilket i sin tur beror på servicetätheten, servicekvalitén samt hur långt och på vilket sätt motorn har körts.

 

Att använda sig av ultraljudsanalys i felsökning av motorer och mekaniska komponenter är sedan länge en etablerad metod inom verkstadsindustrin. Tack vare den extrema känsligheten hos mätapparaten TachoSpion användar kan även mycket diskreta defekter i bilens rörliga delar detekteras och åtgärdas på ett tidigt stadium.

 

TachoSpion har använts sedan 2001 för att analysera över 11000 olika motor-chassi kombinationer. Resultatet av dessa analyser (sammanlagt över 500 000 mätningar) har tillsammans med information om varje enskild bils miltal har använts för att skapa en patenterad databas. Genom att jämföra mätresultaten med informationen i databasen kan vi med en statistisk noggrannhet av +/- 10% jämföra bilens angivna miltal med den "verkliga" slitagenivån, det vill säga hur väl bilen blivit servad, hur den har blivit körd (stadskörning/motorväg, lugnt/aggressivt) eller om miltalsmätaren varit utsatt för manipulation.

 

Mätningen tar endast några minuter och kräver ingen demontering. De uppmätta värdena analyseras on-line i databasen och resultatet finns tillgängligt direkt.

 

Andra komponenter som kan kontrolleras förutom själva motorn är:

- Växellåda

- Vattenpump

- Servopump

- Generator

- Turboaggregat

 

Under 2015 kommer TachoSpions olika tjänster att kunna erbjudas även i Sverige, dock till en början endast i Stockholmsområdet.

 

Sökord:

bristfälligt underhåll, defekt termostat, dra vagnar, dra släp, dålig oljekvalitet, korta körsträckor, kort körsträcka, long-distance körning, long distance körning, mätarskruvade, mätarskruvat, mätarställning, slitage, starta motorn, sätta igång motorn.